Videos from Recent Events

...
14 March
מפגש פורום DCFI
מפגש פורום DCFI
Saturday, March 14, 2015
יס פלאנט, רח' המאה ועשרים 4, ראשון לציון
DRP Active-active הלכה למעשה
14 March
מפגש פורום CTO
מפגש פורום CTO
Saturday, March 14, 2015
יס פלאנט, רח' המאה ועשרים 4, ראשון לציון
DRP Active-active הלכה למעשה
07 March
מפגש פורום C3
מפגש פורום C3
Saturday, March 7, 2015
יס פלאנט, רח' המאה ועשרים 4, ראשון לציון
מודרניזציה כמקפצה למובילות עסקית
21 February
מפגש פורום IBI
מפגש פורום IBI
Saturday, February 21, 2015
יס פלאנט , רח' המאה ועשרים 4, ראשל"צ (ליד סופרלנד)
BI לשדרוג חוויית הלקוח
08 February
מפגש פורום C3
מפגש פורום C3
Sunday, February 8, 2015
משרדי סימנטק, ששת הימים 30, בני ברק
ביקור מקצועי בסימנטק - מודיעין סייבר - מה זה באמת?
08 February
מפגש פורום CISO
מפגש פורום CISO
Sunday, February 8, 2015
משרדי סימנטק, ששת הימים 30, בני ברק
ביקור מקצועי בסימנטק - מודיעין סייבר - מה זה באמת?
25 January
מפגש פורום C3
מפגש פורום C3
Sunday, January 25, 2015
שרתון, הירקון 115, ת"א
המפגש השנתי של המנמ"רים והמנכ"לים
19 January
מפגש פורום PPM/PMO
מפגש פורום PPM/PMO
Monday, January 19, 2015
יס פלאנט, המאה ועשרים 4, ראשון לציון
מגמות אסטרטגיות בשוק
19 January
מפגש פורום KMI
מפגש פורום KMI
Monday, January 19, 2015
יס פלאנט, רח' המאה ועשרים 4, ראשון לציון
מפגש מיוחד בנושא GAMIFICATION
18 January
מפגש פורום IBI
מפגש פורום IBI
Sunday, January 18, 2015
אווניו, קריית שדה התעופה
ועידת המידע והאנליטיקה
14 January
מפגש פורום CISO
מפגש פורום CISO
Wednesday, January 14, 2015
חברת החשמל, מבצע יונתן 1, חדרה
ביקור מקצוע ב-CyberGym
11 January
מפגש פורום C3
מפגש פורום C3
Sunday, January 11, 2015
מוקד מד"א, רח' ירמיהו 42, קריית אונו
ביקור במד"א - היערכות בשעת חירום

Among Our Customers

Open Accessibilty Menu