Videos from Recent Events

...
03 November
HARD PROBLEMS בתחום הגנת הסייבר
HARD PROBLEMS בתחום הגנת הסייבר
Tuesday, November 3, 2015
07:30 - 11:00
הפורום המוביל של קהילת ה-IT בתחום אבטחת המידע והסייבר
03 November
הקמת מרכזי ניטור ובקרה, מימוש תפיסת NOC
פורום מנהלי טכנולוגיות המידע הראשיים המובילים בעולם ה- IT
29 October
ניהול משאבים בארגון
ניהול משאבים בארגון
Thursday, October 29, 2015
07:30 - 11:00
ניהול משאבים בארגון
29 October
ניהול ידע באקדמיה
ניהול ידע באקדמיה
Thursday, October 29, 2015
07:30 - 11:00
הפורום המקצועי בישראל לניהול ידע בארגונים
19 October
אירוע השקת פורום M1
אירוע השקת פורום M1
Monday, October 19, 2015
הפורום המוביל בעולם המובייל, האתרים והאפליקציות
13 October
מסורת וטכנולוגיה בירושלים
מסורת וטכנולוגיה בירושלים
Tuesday, October 13, 2015
08:30 - 12:00
מועדון המנמ"רים היוקרתי C3
29 July
בין הדרכה לניהול ידע- 70:20:10
בין הדרכה לניהול ידע- 70:20:10
Wednesday, July 29, 2015
09:00 - 12:30
הפורום המקצועי בישראל לניהול ידע בארגונים
29 July
מימוש תפיסת PPM&PMO מול מנכ"ל והנהלת הארגון
הפורום המוביל של קהילת ה-IT בתחום ניהול הפרויקטים
23 June
מפגש בנושא המשכיות עסקית IBM
מפגש בנושא המשכיות עסקית IBM
Tuesday, June 23, 2015
09:00 - 12:30
המשכיות עסקית IBM
09 June
איך מגינים על החולה ולא רק מפני המחלה?
הפורום המוביל של קהילת ה-IT בתחום אבטחת המידע והסייבר
27 May
חדשנות ומובילות טכנולוגית ב Datacenter הארגוני
הפורום המוביל של קהילת ה-IT בתחום ה-Data Center ותשתיות המחשוב
27 May
חדשנות ומובילות טכנולוגית ב Datacenter הארגוני
פורום מנהלי טכנולוגיות המידע הראשיים המובילים בעולם ה- IT

Among Our Customers

Open Accessibilty Menu