Videos from Recent Events

...
29 July
מימוש תפיסת PPM&PMO מול מנכ"ל והנהלת הארגון
הפורום המוביל של קהילת ה-IT בתחום ניהול הפרויקטים
29 July
בין הדרכה לניהול ידע- 70:20:10
בין הדרכה לניהול ידע- 70:20:10
Wednesday, July 29, 2015
09:00 - 12:30
הפורום המקצועי בישראל לניהול ידע בארגונים
23 June
מפגש בנושא המשכיות עסקית IBM
מפגש בנושא המשכיות עסקית IBM
Tuesday, June 23, 2015
09:00 - 12:30
המשכיות עסקית IBM
09 June
איך מגינים על החולה ולא רק מפני המחלה?
הפורום המוביל של קהילת ה-IT בתחום אבטחת המידע והסייבר
27 May
חדשנות ומובילות טכנולוגית ב Datacenter הארגוני
פורום מנהלי טכנולוגיות המידע הראשיים המובילים בעולם ה- IT
27 May
חדשנות ומובילות טכנולוגית ב Datacenter הארגוני
הפורום המוביל של קהילת ה-IT בתחום ה-Data Center ותשתיות המחשוב
12 May
מפגש פורום C3
מפגש פורום C3
Tuesday, May 12, 2015
09:00 - 12:30
Google Israel Offices
הסודות הטכנולוגיים שמאחורי "קוקה קולה"
29 April
מפגש פורום CSC
מפגש פורום CSC
Wednesday, April 29, 2015
08:30 - 12:00
Application Security
29 April
מפגש פורום KMI
מפגש פורום KMI
Wednesday, April 29, 2015
08:30 - 12:00
פיתוח הידע המקצועי בארגון
27 April
מפגש פורום PPM/PMO
מפגש פורום PPM/PMO
Monday, April 27, 2015
08:30 - 12:00
המשאב האנושי בראי ניהול הפרויקט
27 April
מפגש פורום IBI
מפגש פורום IBI
Monday, April 27, 2015
08:30 - 12:00
IOT כמקור לקבלת החלטות בארגון
15 April
מפגש פורום C3
מפגש פורום C3
Wednesday, April 15, 2015
08:30 - 12:00
Bezeq International, HaYated 7, Yaffo
ביקור בבזק בינלאומי - ליבת ה-IT וה-IP של ישראל

Among Our Customers

Open Accessibilty Menu