Videos from Recent Events

...
06 January
מעמדם של אנשי אבטחת מידע בישראל בעקבות הרגולציה
הפורום המוביל של קהילת ה-IT בתחום אבטחת המידע והסייבר
06 January
ביקור מקצועי באקסלרטור של חברת IBM
ביקור מקצועי באקסלרטור של חברת IBM
Wednesday, January 6, 2016
07:30 - 11:00
IBM Israel HQ, 94 Em Hamoshavot Rd.,‎ Kiryat Arie, Petach Tiqva
פורום מנהלי טכנולוגיות המידע הראשיים המובילים בעולם ה- IT
20 December
BI ככלי לתכנון תוכנית עבודה ותקציב
BI ככלי לתכנון תוכנית עבודה ותקציב
Sunday, December 20, 2015
07:30 - 11:00
Dereh em hamoshavot 94, Kiryat Aryeh, Petach Tikva
IBI- הפורום המוביל של קהילת ה-IT בתחום הבינה העסקית
20 December
ניהול חדשנות עסקית
ניהול חדשנות עסקית
Sunday, December 20, 2015
07:30 - 11:00
Dereh em hamoshavot 94, Kiryat Aryeh, Petach Tikva
פורום מנהלי טכנולוגיות המידע הראשיים המובילים בעולם ה- IT
19 November
מפעל הפיס
מפעל הפיס
Thursday, November 19, 2015
07:30 - 11:00
מועדון המנמ"רים היוקרתי C3
15 November
 חסכון באנרגיה (פינוי חום) וסגירת שדרות (POD)
הפורום המוביל של קהילת ה-IT בתחום ה-Data Center ותשתיות המחשוב
03 November
הקמת מרכזי ניטור ובקרה, מימוש תפיסת NOC
פורום מנהלי טכנולוגיות המידע הראשיים המובילים בעולם ה- IT
03 November
HARD PROBLEMS בתחום הגנת הסייבר
HARD PROBLEMS בתחום הגנת הסייבר
Tuesday, November 3, 2015
07:30 - 11:00
הפורום המוביל של קהילת ה-IT בתחום אבטחת המידע והסייבר
29 October
ניהול ידע באקדמיה
ניהול ידע באקדמיה
Thursday, October 29, 2015
07:30 - 11:00
הפורום המקצועי בישראל לניהול ידע בארגונים
29 October
ניהול משאבים בארגון
ניהול משאבים בארגון
Thursday, October 29, 2015
07:30 - 11:00
ניהול משאבים בארגון
19 October
אירוע השקת פורום M1
אירוע השקת פורום M1
Monday, October 19, 2015
הפורום המוביל בעולם המובייל, האתרים והאפליקציות
13 October
מסורת וטכנולוגיה בירושלים
מסורת וטכנולוגיה בירושלים
Tuesday, October 13, 2015
08:30 - 12:00
מועדון המנמ"רים היוקרתי C3

Among Our Customers

Open Accessibilty Menu