Videos from Recent Events

...
08 May
כיצד לנהל תקציב מחשוב בעידן של לחצי ואתגרי התקופה
כיצד לנהל תקציב מחשוב בעידן של לחצי ואתגרי התקופה
Monday, May 8, 2017
08:30 - 12:00
Yes Planet, HaMea VeEsrim 4, Rishon LeZion
מועדון המנמ"רים היוקרתי C3
17 May
נגישות, הנגשה, הגשה
נגישות, הנגשה, הגשה
Wednesday, May 17, 2017
08:30 - 12:00
Yes Planet, HaMea VeEsrim 4, Rishon LeZion
הפורום המקצועי בישראל לניהול ידע בארגונים
17 May
סייבר - עסקים וכספים אבטחת עסקים בעולם הסייבר
סייבר - עסקים וכספים אבטחת עסקים בעולם הסייבר
Wednesday, May 17, 2017
08:30 - 12:00
Yes Planet, HaMea VeEsrim 4, Rishon LeZion
סייבר - עסקים וכספים אבטחת עסקים בעולם הסייבר
25 May
השלוחה הצפונית של C3 נפגשת
השלוחה הצפונית של C3 נפגשת
Thursday, May 25, 2017
07:30 - 12:30
מועדון המנמ"רים היוקרתי C3
25 June
ביקור מקצועי בחברת אמדוקס עולם ניהול הפרויקטים
PMO - הפורום המוביל של קהילת ה-IT בתחום ניהול הפרויקטים

Among Our Customers

Open Accessibilty Menu